Prensiplerimiz

  • Memnuniyet ve kalite odaklı çalışma anlayışını benimseyerek fiyatlandırmada avantajlar sunmak
  • Sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tedarikçi ve çalışanları ile yenilikçi bakış açısını yansıtmak
  • Ekip çalışmasına olan inanç ile çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar ve müşteriler arasında güven ve saygı oluşturmak.
  • Kalite, kontrol, verimlilik ve geri bildirim süreçlerinin değerlendirilmesi ve ölçümlenmesini sağlamak
  • İşlerin planlanması ve yürütülmesi aşamasında doğaya karşı sorumluluğun bilincinde olmak
  • Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vererek kanun ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek